Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor Rohlof Real Estate

Aanvaarding van de voorwaarden Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website van Rohlof Real Estate (de “Website”), stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Website.

Gebruik van de Website 2.1. Inhoud: De inhoud op de Website wordt alleen ter informatie verstrekt. Rohlof Real Estate doet redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en tijdigheid van de informatie te waarborgen, maar wij garanderen niet de volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan ook.

2.2. Gebruikersgedrag: U stemt ermee in om de Website verantwoordelijk en wettelijk te gebruiken. U mag geen activiteiten uitvoeren die de Website kunnen schaden, verstoren of beschadigen, waaronder maar niet beperkt tot het introduceren van virussen, hacken of ongeoorloofde toegang.

2.3. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Rohlof Real Estate. U mag geen enkel deel van de inhoud van de Website reproduceren, distribueren, wijzigen of anderszins gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy Uw gebruik van de Website wordt ook beheerst door ons Privacybeleid, waarin wordt beschreven hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de in het Privacybeleid beschreven praktijken.

Links naar websites van derden De Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden verstrekt voor uw gemak, en Rohlof Real Estate keurt de inhoud of praktijken van deze externe sites niet goed of heeft er geen controle over. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgen van uw interacties met websites van derden.

Wijzigingen in de voorwaarden Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Website. Bekijk deze voorwaarden regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Beperking van aansprakelijkheid U stemt ermee in dat Rohlof Real Estate, zijn functionarissen, werknemers en agenten niet aansprakelijk zullen zijn voor enige directe, indirecte, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om de Website te gebruiken, inclusief eventueel verlies van gegevens of schade aan uw computersysteem.

Toepasselijk recht Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of uw gebruik van de Website zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Neem contact met ons op Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via contact@rohlofrealestate.com.

Door gebruik te maken van de Website van Rohlof Real Estate, erkent en accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in deze na te leven.

Contact us

Compare listings

Compare